Barselsorlov

Vælg det af de fire ord i parentesen, der passer bedst. Hør lydfilen nedenfor bagefter.
Det, man kalder barselsorlov, er i virkeligheden fire forskellige slags orlov. Kvinden har krav på 4 ugers graviditetsorlov, 14 ugers barselsorlov og en del af i alt 32 ugers forældreorlov, som forældrene kan dele mellem sig. Faren har krav på 2 ugers fædreorlov og en del af de 32 ugers forældreorlov. (Generelt, Sammen, Til sidst, I alt) bliver det altså 52 uger. Men nogle af ugerne ligger samtidig.
På mange arbejdspladser får man løn under hele eller en del af sin orlov – det afhænger af overenskomsten. Men (normalt, derimod, alligevel, ellers) har man krav på barselsdagpenge - et beløb, som svarer til arbejdsløshedsdagpenge. Dvs. op til 4.245 kroner pr. uge.

Graviditetsorlov
En gravid medarbejder skal have fri fire uger inden (ventet, fastsat, forventet, planlagt) fødsel, hvis hun ønsker det.
Og (i, under, efter, inden) hele graviditeten har hun ret til at gå til lægeundersøgelser, selvom de ligger i arbejdstiden.

Barselsorlov
En kvinde, der føder har ret og pligt til at tage 2 ugers barselsorlov efter fødslen. Derefter har hun ret til 12 ugers (yderligere, ekstra, senere, længere) barselsorlov.

Fædreorlov
En medarbejder, der lige er blevet far, har krav på 2 ugers orlov efter fødslen.

Forældreorlov
14 uger efter fødslen har begge forældre en individuel ret til at holde orlov i 32 uger. Men de har (selv, tilsammen, derimod, alligevel) kun ret til 32 ugers barselsdagpenge.
Forældrene bestemmer selv, hvordan de fordeler orloven og retten til barselsdagpenge mellem sig. De kan vælge at holde orloven samtidig eller i forlængelse af hinanden. Fædre kan dog starte orloven allerede inden for de første 14 uger efter fødslen.
Det betyder, at arbejdsgiveren skal give såvel en kvindelig som en mandlig medarbejder fri (for, til, ved, uden) at holde forældreorlov i op til 32 uger, hvis medarbejderen ønsker det.   
Medarbejderen har også ret til at forlænge sin orlov med op til 14 uger for egen regning. Det vil sige, at så bliver barselsdagpengene til de 32 uger fordelt over 46 uger. Og medarbejderen har også ret til at arbejde på (fuldtid, flekstid, overtid, deltid) i hele orlovsperioden. En medarbejder kan fx vælge at holde orlov tre dage om ugen og arbejde to faste dage om ugen.
Medarbejderen kan udskyde op til 32 uger af forældreorloven, hvis han/hun aftaler det med ledelsen. De 32 uger kan holdes drypvis, men skal være afholdt, inden barnet bliver ni år.