Livstidsfængsel skal tages bogstaveligt

Opgave: Se klippet 2-3 gange. Formuler 3 af synspunkterne og argumenterne for dem.
Fx: Forsvarsadvokaten siger, at... Hun argumenterer med, at.... Eller Journalisten fremfører det synspunkt, at..., fordi.... (Du må bruge de udtryk, du vil, det er bare eksempler)