Synes plus der og s-passiv: Det skal man begynde på - efter min mening.

Lav imperativerne om til Jeg synes (ikke), der plus s-passiv:
Sæt kameraer op i alle busser. => Jeg synes, at der skal sættes kameraer op i alle busser.
Husk kommaerne!
Indfør en passende straf for manglende skriftligt hjemmearbejde. .

Byg flere menneskevenlige fængsler. .

Slå hårdere ned på sexchikane. .

Send et klart signal om, at spritkørsel er uacceptabelt. .

Ansæt flere psykologer i fængslerne. .

Forsk mere i alternativer til fængsel. .

Læg afgift på klimaskadelige produkter som baked beans og kål. .

Gør mere for de socialt udsatte børn. .

Lav en regel om, at man må dyrke medicinsk cannabis til eget brug. .

Indfør et forbud mod slips i det offentlige rum. .

Skab bedre rammer for de psykisk syge. .

Opret flere krisecentre for voldsramte kvinder. .