Forsker: Vi er udsat for en ureguleret kemi-cocktail

Vælg det af de fire ord i parentesen, der passer bedst.
Stoffer, der hver for sig er uskadelige, kan sammen fremkalde alt fra kræft til allergi. Det er en fare, man undervurderer mener forsker.

Cirka 20.000. Så mange kemiske stoffer skønner Miljøstyrelsen, at der er på det danske marked. Og de findes (nogle gange, af og til, overalt, hist og her) i din hverdag: I din mad, i dine møbler, i børnenes legetøj og i den luft, du indånder.
Mange af dem er ikke skadelige, og selv de, der er, har isoleret set ikke den store effekt på din sundhed, fordi du får dem i så lav en dosis, at kroppen hurtigt nedbryder dem. Men hvad sker der, hvis du tager parabenerne fra din deodorant, ftalaterne fra dine sko, fluorstofferne fra bagepapiret og resterne af sprøjtemidler (pesticider) fra æblet i madpakken og lægger dem sammen?
Ja, så bliver du udsat for en blanding af kemiske stoffer, som kan være (almindelig, farlig, truende, irriterende) og give dig allergi, øge din risiko for få kræft eller forstyrre dine hormoner, så det bliver sværere at få børn.

Øger risiko for kræft og skader på børnehjerner
Blandingen af uønsket kemi kaldes populært for cocktaileffekten - og den korte sandhed er, at videnskaben ikke ved ret meget om, hvordan stofferne sammen påvirker din sundhed på sigt.
Indtil videre er der dog nogle studier, der (ligner, påstår, udelukker, tyder på) , at cocktaileffekter øger risikoen for kræft og skader børns hjerner.
- Man undervurderer de risici, der er ved kemiske stoffer i kombination, siger lektor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet, Kristian Syberg.
Han har tidligere stået i spidsen for et forskningsprojekt på Roskilde Universitet, der viser, at stoffer, der kan give forstadier til kræft, har langt større skadelig effekt, (selvom, hvis, skønt, da) de blandes sammen.

Laboratorie-viden er ikke (enig, lig, tilfreds, sammen) med virkelighed
Forskerne kan (umuligt, næppe, knap, sagtens) vurdere, hvordan de enkelte kemiske stoffer hver især påvirker os.
- Der er lavet tests, der viser præcist, hvordan et dyr reagerer, hvis det indtager et bestemt pesticid, siger Kristian Syberg, men det er sværere, når de kombineres. Forskerne laver ganske vist også beregninger af, hvad der sker, når flere forskellige stoffer blandes sammen. Men viden fra laboratoriet er svær at oversætte til virkeligheden, hvor vi mennesker dagligt er udsat for hundredvis af forskellige stoffer, lyder det fra Kristian Syberg.
- Man tænker ikke sammenhængende: Lovgivningen er præget af silotænkning: Pesticider reguleres for sig, industrikemikalier reguleres for sig, lægemidler reguleres for sig og så videre. Men kroppen tager altså ikke højde for, hvor de forskellige kemiske stoffer kommer fra, når de blandes. Og vores studie viser, at de grænseværdier, der skal beskytte os mod fx kræft, bliver for høje, hvis man ikke tager højde for cocktaileffekten. Cocktaileffekten gør, at grænseværdierne skal endnu længere ned, hvis man vil have den ønskede sikkerhed, siger han.

Lovgivning bør være skrappere
Hvor meget kemi, vi er omgivet af i hverdagen, kan vi delvist selv bestemme. Som forbruger kan man fx (holde, vænne, henvende, udvikle) sig til at købe økologiske fødevarer, der er er fri for pesticider og produkter med et Svanemærke, som stiller skrappere krav om indholdet af kemikalier.
Men i sidste ende er det i høj grad en politisk beslutning, hvor godt vi skal beskyttes mod kemi-cocktails, mener Kristian Syberg. Han bruger den omdiskuterede plantegift glyphosat som eksempel.
Glyphosat er det mest brugte ukrudtsmiddel på verdensplan, og videnskaben har i årevis diskuteret om stoffet er kræftfremkaldende. Forskningen peger i alle retninger, og videnskaben kan ikke give noget klart svar på det.
- Men hvis det om 40 år viser sig, at det er kræftfremkaldende, har vi udsat os selv for en stor risiko, siger Kristian Syberg, og fortsætter:
- Min faglige holdning er, at vi på nuværende tidspunkt er udsat for et “kemikalie-tryk”, som er ureguleret. I lovgivningen er der et forsigtighedsprincip, så vi kan forbyde stoffer ud fra en mistanke, men vi bruger ikke princippet. Vi har stoffer, som er potentielt kræftfremkaldende. Vi har stoffer, som er potentielt hormonforstyrrende. Dem bør vi lovgive skrappere imod.
Kilde: DR.DK


Cocktaileffekten
• Kombinationseffekten – også kaldet cocktaileffekten – er al uønsket kemi lagt sammen.
• Den (begynder, starter, udvides, opstår) ved, at du samtidig udsættes for flere forskellige kemiske stoffer fra forskellige steder.
• Faktisk opstår fx hormonforstyrrende effekter og andre sundhedsrisici sjældent på grund af et enkelt produkt med uønskede kemikalier.
• Uønsket kemi i dine produkter kan derfor bidrage til en samlet risiko for sundhedseffekter – også selvom det enkelte produkt ikke i sig selv er farligt.
• Produkter, der kan indeholde uønskede stoffer, er for eksempel: Kosmetik, fødevareemballager, mad og drikke, elektronik, tøj, møbler og byggematerialer.
• Du kan optage de forskellige kemiske stoffer gennem huden, tarmen og via lungerne.

Kilde: Forbrugerrådet Tænk

Hør lydfilen bagefter