Fremme/hæmme/modvirke/(for)hindre og skade/gavne

At hæmme en udvikling betyder at holde noget tilbage.
Pesticiderne hæmmede udviklingen af neuroner i barnets hjerne.

At modvirke/hindre/forhindre betyder at kæmpe mod/bremse/stoppe noget negativt:
Membranen under lossepladsen forhindrer nedsivning til grundvandet.

At fremme en udvikling/tilstand betyder at få den til at gå hurtigere/længere.
Man gav kalvene hormoner for at fremme væksten.

At gavne en udvikling/nogen/noget betyder at være godt for.
Det gavner dyrelivet at skifte afgrøder på marken tit.

At skade en udvikling/nogen/noget betyder at ødelægge det delvis
Blødgørere fra plastik skader fertiliteten.

Det stærke fokus på sundhed har salget af økologiske madvarer. Men faktisk er det svært at bevise, at økologisk mad i sig selv folkesundheden. Det kommer an på, hvilke økologiske produkter folk spiser. Og økologisk produktion i hvert fald grundvandet, fordi der ikke bliver sprøjtet. Man er også sikker på, at øko-mad indeholder flere antioxidanter, der menes at kræft.

Sortering af affald skal at skadelige stoffer fra fx batterier ender i naturen, og det ser ud til at virke. Batterikampagnerne har også folks forståelse for, at vi må passe på naturen. I dag tror jeg, at alle er klar over at batterier kan miljøet.

Der er ikke så mange, der er klar over det, men stegning og stearinlys afgiver rigtig mange partikler, der helbredet, specielt for astmatikere. Folk er heller ikke klar over, at brænderøg miljøet i Danmark mere end bilerne. Nyere biler er udstyret med katalysatorer, der skal udledning af skadelige partikler i udstødningen, men de kan ikke desværre ikke fange det hele.

En lang række stoffer, kan sædproduktionen. Fx Beckhams parfume Instinct. Rigtige mænd bruger ikke parfume! Det handler i øvrigt ikke kun om enkelte stoffer. Pesticider kan udviklingen af hormonsystemet hos ufødte børn, og hvis moderen samtidig udsættes for andrre stoffer - fx fra computere og elektronik - stofferne tilsammen mere, end de gør hver især. Man kalder det en cocktaileffekt. Skål!