Såvel som - et alternativ til både og

Både og og såvel som betyder stort set det samme. Den eneste forskel er, at både og lægger mere vægt på helheden og såvel som mere på det parallelle mellem to tilfælde:

 • Der var alt for meget kage, for både Peter og Jens havde bagt.
 • Alkoholikere findes såvel blandt fattige som blandt rige.
 • Alkoholikere findes blandt fattige så vel som blandt rige.

 • Som man kan se af det sidste eksempel ovenfor, kan såvel som stå samlet før det sidste led. Det bruger man fx, hvor man har et sidsteled, der er af en anden slags:

 • Udenlandsk frugt og grønt indeholder mange flere sprøjtemiddelrester end dansk. Det gælder æbler og pærer, såvel som agurker.

 • Skriv sætningerne om med såvel som:

  På cafeen kunne man få te både med mælk og med citron. >> På cafeen kunne man få te såvel med mælk som med citron. Eller: På cafeen kunne man få te med mælk såvel som med citron.
  De havde malet både huset og garagen med en maling som gav dem grineflip, men hovedpine næste dag.
  med en maling, som gav dem grineflip, men hovedpine næste dag.

  Vi manglede både knive, gafler og skeer.
  .

  Både industriaffald og pesticider har været årsag til lukning af vandboringer.
  har været årsag til lukning af vandboringer.

  Der bruges gødning både i økologisk og konventionelt landbrug.
  Der bruges gødning i .

  Økologisk kvæg leverer både kød og mælk til forbrugerne og lort til markerne.
  Økologisk kvæg leverer .

  Regnvandet løber hurtigt gennem både sand og grus, men langsomt gennem ler.
  , men langsomt gennem ler

  Planter har brug for både fosfat og nitrat for at kunne vokse.
  for at kunne vokse.

  Både i 70’erne og i 80’erne sprøjtede man meget mere end i dag
  sprøjtede man meget mere end i dag

  Man kontrollerer både danske og udenlandske økovarer. Og faktisk er der ikke fundet pesticider i nogen af dem.
  . Og faktisk er der ikke fundet pesticider i nogen af dem.

  I København kan villaer vælge at få ekstra skraldespande til både metal, plastik og pap.
  I København kan villaer vælge at få ekstra skraldespande til .