Hvad sker der med affaldet?

Vælg den rigtige præposition/ det rigtige adverbium: ad af efter for i med om op på til ud under ved . Nogle af ordene kommer flere gange. Klik på Hint hvis du vil have det næste bogstav skrevet i boksen.
Affald er noget, vi alle sammen producerer hver eneste dag. Alt det affald skal behandles ordentligt, for ellers forurener det alt for meget, langt mere end nødvendigt.
Det meste det daglige affald er forholdsvis nemt at sortere og gøre noget . Man skal bare huske, at man skal gøre det selv, for når først man har blandet det sammen, er det meget svært at sortere det, og meget det går tabt. Derfor drejer det sig at sortere, efterhånden som affaldet opstår. Det bedste er direkte genbrug, som når man tager en flaske, man har tømt, skyller den, renser den, sætter ny etiket på og hælder noget nyt den. Vi gør det vandlfaskerne, med øl og sodavand, men det samme gælder jo vin og spiritus og mange andre ting.
Hvis man ikke genbruger direkte, så kan man genanvende glasset. Så skal man bare sortere glasset farve. Man bruger det nyt glas, knuser det, smelter det og laver nye flasker, nye syltetøjsglas, eller hvad det nu er. Hvis det ikke er godt nok at lave glas til madvarer, så kan man bruge det glasuld, som kan bruges at isolere huse og andre ting. På den måde kan man genanvende næsten alt glas.
Andre ting, man genanvender, er typisk metaller. Metaller har vi jo også en del af vores husholdning, selvom vi ikke lægger mærke det: konservesdåser, kapsler - småting, man smider ud. Metal er rigtig godt at genanvende, og det sparer mange ressourcer at genanvende det frem for at udvinde nye metaller. Metaller forurener også meget, hvis man smider dem til forbrændingen sammen med det blandede affald. Og en sidste grund at genanvende metal er, at der er penge det.
Hvis man har affald, der ikke kan genanvendes, vil det typisk kunne brændes. Langt det meste
vores affald kan gå forbrænding, hvor man udnytter affaldets energi, det vil sige, der bliver lavet varme, og der bliver lavet strøm, elektricitet. Men når man har brændt affaldet, så er der stadig en rest tilbage. Noget af det er slagge, det er den del affaldet, som ikke kan brænde. Slaggen bliver brugt vejbygning, parkeringspladser, underlag parkeringspladser, stier og den slags. Så der er faktisk ikke meget, der ikke bliver brugt.
Det, der hverken kan genanvendes eller forbrændes, skal enten en kontrolleret losseplads, hvor det gør mindst mulig skade, eller det bliver sendt specialbehandling som på Kommunekemi, hvor vi afleverer vores kemikalierester, spildolie og mange andre ting, som er svære at have at gøre.
Nu er det også blevet meget almindeligt at behandle elektronikaffald. Det indeholder rig-
tig mange tungmetaller og skadelige stoffer det hele taget. Derfor er det vigt1gt, det bliver behandlet separat, og det gør det mange lande nu. Man skiller det , og så piller man de ting , hvor de værste stoffer sidder, og det kan blive emballeret og deponeret i saltminer dybt nede
jorden, i Tyskland eksempel, hvor man er så langt nede, at det ikke kan berøre grundvandet, nede 7-800 meters dybde. Der er nogle kæmpestore miner, der er brugt , hvis man kan sige sådan. Man er længe siden holdt op at bruge minerne det, de egentlig var til, og der putter man sådan nogle ting ned. De kan rumme rigtig mange tons. Men der er jo også meget, der kan genanvendes i elektronikken. Der er mange slags metaller, der er plast, og så er der noget, der kan sendes forbrænding.
Så alt i alt er der mange ting, der kan gøres noget .