Overvågning virker

Hør lydfilen bagefter

Vælg det af de fire ord i parentesen, der passer bedst.

Boligorganisationer og idrætsforeninger har fået (tid, lyst, lov, støtte) til at tv-overvåge deres områder. Rigspolitiets erfaring er, at det får kriminaliteten til at falde de fleste steder. Skeptikerne frygter, at de kriminelle bare rykker hen til naboen.


Fire år efter, at boligorganisationer og idrætsforeninger fik tilladelse til at tv-overvåge deres områder i forsøget på at bekæmpe hærværk og kriminalitet, er politiets konklusion nu klar: Det virker.

»(Egentlig, Samlet set, Imidlertid, I forvejen) er der positive erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg, fordi det kan have en præventiv effekt. Flere politikredse har givet udtryk for, at tv-overvågning har skabt mere tryghed for borgerne i de berørte områder,« siger justitsminister Karen Hækkerup (S).
Ministerens kommentar kommer, efter at Rigspolitiet og Datatilsynet for første gang har undersøgt erfaringerne efter lovændringen i 2010.
Ifølge en redegørelse fra Rigspolitiet har mere end 100 boligorganisationer fået tilladelse til at sætte tv-kameraerne op i deres boligområder, (mens, da, når, selvom) der kun er givet en enkelt tilladelse til tv-overvågning af idrætsanlæg.

Rigspolitiet skriver i redegørelsen, at »der er gode erfaringer med at benytte optagelserne fra kameraer, der er placeret i boligområder, til efterforskning af bl.a. ildspåsættelse og hærværk«.
»Politikredsene har videre oplyst, at den præventive effekt af tv-overvågningen de fleste steder har været markant med store fald i antallet af anmeldelser, ligesom man nogle steder har set, at f.eks. salg af narkotika er ophørt i området efter opsættelse af tv-overvågningskameraer,« hedder det.
Rigspolitiet understreger (alligevel, dog, samtidig, stadigvæk) også, at der i nogle områder enten ikke har været nogen effekt eller ligefrem en stigning i antallet af anmeldelser. Erfaringen er, at tv-overvågning ikke forebygger spontant opstået kriminalitet – som for eksempel voldelige overfald – men forebygger, forhindrer eller forskyder planlagt kriminalitet som gaderøverier, tyveri fra parkerede biler eller andre former for tyveri.

Datatilsynet har samtidig gennemført inspektioner hos i alt fem boligorganisationer i hovedstadsområdet, som afslører, at organisationerne »generelt« er opmærksomme på kravene i persondataloven, selv om der også har været problemer med at overholde denne – for eksempel at optagelserne kun må gemmes i 30 dage.
Skeptikere har imidlertid advaret om, at tv-overvågningen blot risikerer at sende kriminaliteten over til naboen
” Jeg synes, man burde spørge beboerne, hvad de synes. Og så er der spørgsmålet om, (hvis, hvad, hvorvidt, hvorfor) man blot flytter problemerne til naboområderne. Det synes jeg, man skal se grundigere på, inden man træffer alt for omfattende beslutninger,« siger Peter Lauritsen, overvågningsforsker og lektor i Informations- og Medievidenskab ved Aarhus Universitet.

(Bare, Lige, Først, Kun) Radikale Venstre og Enhedslisten stemte imod lovændringen og sidstnævntes retspolitiske ordfører, Pernille Skipper, fortryder det ikke.
»Det er da positivt, at det skaber større tryghed. Men det afgørende er to ting. Har det nogen reel effekt? Og her mener jeg, at kriminaliteten bare flytter sig til andre områder. Og dels er det et principielt indgreb i vores ret til privatliv og ret til at kunne bevæge os frit på gader og stræder. Jeg tror, at få har lyst til at leve et i samfund med kameraer på alle gadehjørner,« siger Enhedslistens retspolitiske ordfører.
Dansk Folkepartis retspolitiske ordfører, Peter Skaarup, mener til gengæld, at der er (behov for, mangel på, tid til, chance for) endnu mere tv-overvågning – blandt af andet offentlige pladser og trafikknudepunkter.


Tænk over de her spørgsmål til næste gang:


1. Hvor og hvor mange gange er du blevet filmet i dag?

2. Under 2. Verdenskrig arresterede tyskerne medlemmerne af Kommunistpartiet i Danmark, hvordan kunne de finde dem tror I?

3. Kender I nogen historier om overvågning, der er blevet misbrugt?

4. Er der noget i dit liv, som pludselig kunne blive ulovligt?

5. Hvad mener I om CPR-numrene?