Det [de] eller der [dα]?

Det (= it, (he, she, they), this, that, theese, those) definerer: Det var en dejlig dag/Det er min bror/Det er nogle gode æbler

Eller referer til noget, der allerede er kendt i situationen: En kop kaffe! Tak, det var dejligt.

Eller til en sætning/infinitiv, der kommer efter: Det var dejligt, at du kunne komme!


Der (= there) introducerer noget nyt/ukendt på et sted/i en situation. Der står en mand på gaden. Der er noget forkert i den sætning.

Eller henviser til et sted: New York? Der har jeg aldrig været.
Skriv det eller der i boksen.
er mange pensionister, som bliver ved med at arbejde efter de fylder 67. er selvfølgelig pensionister, der er sunde og raske. Man skulle tro, at kun drejede sig om folk med en boglig uddannelse; men er faktisk også håndværkere iblandt.

er formentlig endnu flere, der gerne ville arbejde. Men når skal skæres ned i et firma, er tit de ældste, der bliver fyret først. Og er ikke let at finde et nyt job, når man er blevet 67. er ret ærgerligt, at de ældres erfaring og kompetence på den måde går tabt.

er aldrig for tidligt at tænke på sin pension. er desværre mange unge, som ikke gør det. Og medfører problemer for både dem selv og for samfundet. burde indføres en tvungen pension, så alle skulle spare op, lige fra de fik deres første arbejde. kunne være ligesom ATP: på hver lønseddel bliver trukket et lille beløb hver måned. Men fordi starter tidligt, bliver alligevel til 1500 kr. om måneden, når man bliver pensioneret.

er hårdt arbejde at være murer. Navnlig når er koldt og vådt i vejret, og arbejdet foregår udendørs, højt oppe på et stillads. Alligevel kan Svend Stensvinger ikke tænke sig at gå på pension: er bedre at fryse om fingrene, end at gå hjemme hos konen. Han fortæller, at han har læst et sted, at i Japan er mange ægtepar, som bliver skilt, når manden går på pension. er simpelthen ikke plads til to gamle særlinge i en lille lejlighed.