Robotter kan redde danske arbejdspladser

Vælg det af de fire ord i parentesen, der passer bedst.
Læs så teksten igen og hør lydfilen nederst.
Automatisering og robotter kan i høj grad fastholde produktion i Danmark, viser undersøgelse

De høje lønninger og den faldende produktivitet har (efter, ifølge, via, ud fra) eksperter været en af grundene til at danske virksomheder igennem de seneste mange år har flyttet produktion til udlandet. Dermed er en del danske job forsvundet. Men det kan robotter og maskiner være med til at (ændre, skifte, bytte, udvikle) .

I en undersøgelse fra Syddansk Universitet fra september i år svarer over halvdelen af de virksomheder, der har outsourcet, at (reduceret, mindsket, højere, øget) automatisering kan være med til at fastholde deres produktion i Danmark.
- Det viser, at der i fremtiden (dog, igen, stadigvæk, gradvis) vil være muligheder for Danmark som produktionsland ved brug af intelligente løsninger, siger professor på Syddansk Universitet, Jan Arlbjørn, som har været med til at lave undersøgelsen.
Op mod hver fjerde virksomhed i undersøgelsen har rykket produktion til udlandet i løbet af de sidste fem år. Ifølge tal fra Dansk Industri, outsourcede danske industrivirksomheder 10.000 arbejdspladser til udlandet fra 2009 til 2011. Fra 2014 til 2016 var det kun knap 4000, og det skyldes blandt andet robotterne.

Bedre og billigere robotter
Når automatisering kan fastholde jobs i Danmark, (medfører, skyldes, betyder, gælder) det i høj grad, at der er sket en teknologisk udvikling inden for maskiner og robotter.
Prisen på robotterne er også faldet markant, og robotterne er blevet mere fleksible, hurtigere at programmere og kan bruges til langt flere opgaver.
Automatiseringen kan erstatte den dyre arbejdskraft og på den måde holde produktionen i Danmark. Det sparer transport og gør det lettere at sikre kvaliteten. Og det har stor betydning for konkurrenceevnen. I (forvejen, begyndelsen, tide, øvrigt) er danske virksomheder langt fremme i brugen af automatisering inden for produktion af metalarbejde, maskiner, tekstiler og tøj. På de områder er kun Japan og Sydkorea mere automatiserede.

Robotter øger produktiviteten
Scenariet fra undersøgelsen støttes af resultater fra en igangværende undersøgelse på Copenhagen Business School. CBS-forskerne vurderer, at danske produktionsvirksomheder kan øge deres produktivitet med 15 procent, hvis de investerer mere i robotter og maskiner, så de følger lande som Sydkorea og Japan.

Det kan på kort sigt muligvis (give, betyde, koste, kræve) nogle arbejdspladser, men på lang sigt kan det fastholde produktionen i Danmark og ligefrem skabe nye job, fordi virksomhederne bliver mere produktive.
- Frygten for, at folk mister deres job til robotterne, den tror jeg er lidt ved at forsvinde. Over lang tid er robotterne med til at gøre produktionen konkurrencedygtig, og det kan skabe nye arbejdsopgaver. Men det betyder selvfølgelig, at de ansatte skal være dygtigere, siger Jan Arlbjørn.
En stor del af de ufaglærte vil derfor skulle erstattes med faglærte og ingeniører. Det er ifølge professoren nødvendigt for at fastholde mest mulig produktion i Danmark. Men selv med robotter vil man ikke helt kunne (undgå, opnå, sikre, fastslå) , at der fortsat outsources arbejde til lavtlønslande.

Øv dig i at forklare de understregede ord på dansk.