Danskerne er ikke spor interesseret i lavere skat

Skriv det af de fire ord i parentesen, der passer ind i sammenhængen.
Danskerne går (selvfølgelig/delvist/massivt/som regel) mod skattelettelser. Det viser en meningsmåling.
(Over/Under/Mere end/Flere end) en fjerdedel af vælgerne ønsker, at skatterne bliver sat ned. Det viser en meningsmåling fra Gallup, (efter/af/inden for/ifølge) Berlingske.
Blot 23 procent af de adspurgte vil bifalde skattenedsættelser. Næsten 2 ud af 3 svarer nej.
- (Tværtimod, Omvendt, I øvrigt, Alligevel) støtter godt halvdelen at indføre en millionærskat på de højeste indkomster og bruge pengene på at (stige/øge/hjælpe/skade) beskæftigelsesfradraget for almindelige indkomster, skriver Berlingske.
Hos De Konservative udlægges resultatet af meningsmålingen positivt. Carina Christensen mener, at målingen er et bevis på, at lavere skat er en vindersag.
- For os konservative er det ganske (positivt/sjovt/kedeligt/åndssvagt) , at næsten en fjerdedel af danskerne er enige (med/om/i/over) os i, at skatten bør sænkes yderligere, siger hun.
- Det er faktisk ganske mange, hvis man ser på, hvor politisk tabubelagt skattelettelser efterhånden er blevet her i Danmark. Hvis så mange stemte på os, så ville det være godt, siger Carina Christensen.

Gruppeformand i Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, er ikke enig i De Konservatives udlægning af meningsmålingen, og hæfter sig ved, at en tredjedel af de Konservative vælgere ikke ønsker skattelettelser i næste valgperiode.
Han finder det "paradoksalt", at så mange af partiets faste støtter ikke bakker op om et af De Konservatives mærkesager og hovedkrav.
- Det er forunderligt, siger Thulesen Dahl til Berlingske.

Professor ved Aalborg Universitet Jørgen Goul Andersen er (trist/glad/overrasket/interesseret) over meningsmålingen. Han kalder tallene i målingen for "uhørt bemærkelsesværdige", fordi opbakningen til skattelettelser er så lav.

Kilde: Berlingske