Dansk sprog globalisering engelsk

Se klippet - der er fra 2007 - og skriv de ord der mangler i boksene. Et ord pr. boks.

Til næste gang: Slå de understregede ord op! Og lav noter til en genfortælling af klippet, så du kan præsentere det for en af de andre. Brug så mange af de understregede ord, som du kan, i din genfortælling.
• På en folkeskole i Fredericia har de en international linje, som er blevet en stor succes. Her bliver eleverne , altså ikke bare i engelsktimerne, men og i de fleste andre timer. Og det er blevet lige lovlig for især Dansk Folkeparti, som vil have .
• De regner den ud på engelsk i 8.I på Købmagergade Skole i Fredericia, engelsk er sproget i fyrre procent af timerne, for eksempel også i , og . Men al den engelsk strider mod folkeskoleloven, så skolen har fået nej til at fortsætte forsøget.
• Det stiller jeg mig meget undrende overfor. For jeg synes jo, at det her er lige i tråd med Globaliseringsrådet og de tanker, selv spiller ud hele tiden.
• Og eleverne vil nødig af med deres internationale klasser.
• Jeg synes at det er rigtig godt, at unge mennesker kan få at lære det engelske sprog, fordi det er faktisk et sprog, man snakker i mange lande.
• Og det hjælper virkelig i den her globaliserede verden, når man kan tale engelsk.
• Men Dansk Folkeparti er .
• Nu synes jeg sådan set , at vi principielt set bør undervise på dansk i folkeskolen, og der bør tales dansk i folkeskolen. Og det er jo også i overensstemmelse med folkeskolens formålsparagraf, hvor der står, at eleverne skal gøres fortrolige med og .
• Statsministeren var ellers begejstret, da han i onsdags i Århus mødte en børnehaveklasse, der lærte engelsk. Og undervisningsminister Bertel Harder har også sympati for det internationale. Men nu må også Bakkeskolen i Kolding her droppe planerne om at lave en engelsk linje fra nulte til niende klasse. Byens erhvervsliv og byråd står ellers bag. Men Dansk Folkeparti spænder ben.
• Jeg vil betegne deres holdning, som sådan en....en holdning, der var for halvtreds år siden, hvor man kan sige, nu skal det være hyggeligt. Og for halvtreds år siden, der var det også stort, hvis man forlod det lokale sogn, og hvis man flyttede uden for landsdelen, så var det nærmest en historie i avisen. Sådan er ikke i dag.
• Jeg mener netop, at hvis vi skal stå stærkt i den globaliserede verden, så er det utroligt vigtigt, at ungdommen er bevidste om vores kultur og dermed også bevidste om det, der er fundamentet for vores kultur, vores sprog.
• Men i 8.I ærgrer de sig over at skulle af med det engelske.
• I think it’s a shame!
• It would really be a terrible thing, if this were not to continue.
• Undervisningsminister Bertel Harder har dog en dør på klem i . Han fremhæver, at man godt må undervise på engelsk i flere fag, men altså ikke i så stort omfang, som det sker i Fredericia.