Dansk - ord forsvinder

Se klippet, og skriv de ord der mangler i boksene. Et ord pr. boks.

Til næste gang: Slå de understregede ord op! Og lav noter til en genfortælling af klippet, så du kan præsentere det for en af de andre. Brug så mange af de understregede ord, som du kan, i din genfortælling.
• I dag udkom så det første bind af den nye, , . Mange nye ord er og andre er udgået. Og vi sendte vores sprograpporter ud et par af de forsvundne ord.
• Vort modersmål er dejligt, det har så mild en klang, hvorledes skal jeg prise og ligne det i sang. En højbåren jomfru….
• Det er dansk, , men dele af det duer ikke længere. Flere tusind danske ord har ladet livet i Den Store Danske Ordbog. De er gået i glemmebogen.
Abildgård, det er et , så det stammer jo nok fra en eller anden gård, hvor der har været en slægt til eller et eller andet. Det er det, jeg kan se på det.
Besove…Nej, det ved jeg ikke!
• (……jo vide) I gamle dage kunne man finde på at sådan dække et lam til, hvis der kom ulve, sådan så det .
• I den store danske ordbog er der lagt særlig almindelige danskeres sprog. Forskerne bag ordbogen ordene i alt lige fra skolestile og dagbøger til folketingsdebatter og aviser. 44.000 tekster ligger til grund for den nye ordbog. 40 millioner ord i forskellige .
• Det grundlag vi så opererer på, det er at vi har en kæmpemæssig elektronisk tekstsamling, som vi har etableret, og som vi så ser ud fra, hvor meget ordene er udbredt i moderne dansk
• Men er det ikke, fordi at jeres tekstsamling så er for lille, siden der ikke kan være de gamle danske ord.
• Nej det mener vi faktisk ikke det er. Vi har gjort os meget umage på, at gøre tekstsamlingen så bred , sådan at alle genrer og typer af tekst er repræsenteret. Og vi mener, at det er ikke tilfældigt, når nogle ord er meget sjældne i vores korpus. Så det med, at de også er sjældne i sproget.
• Forskerne fra Det Danske Sprog og Litteraturselskab har i ti år arbejdet på ordbogen på i alt seks bind. Det første bind udkom altså i dag.
• Men hun er så ung og så yndig ser hun ud..
• Tilbage til de forsvundne ord. Abildgård såmænd en frugthave. Besove betyder at gå i seng med en kvinde uden for ægteskab. Og et dæggelam er såmænd et lam, der bliver opflasket.Link til Den Store Danske Ordbog - Den findes også som app