Tysk i dansk

Skriv det af de 4 ord i parentesen, der passer bedst, i boksen.
Den engelske påvirkning af dansk i dag er (beskeden, overvældende, tilstrækkelig, betydningsfuld) sammenlignet med den enorme påvirkning, som dansk gennem mange århundreder har modtaget fra tysk.

I dag kan den ældre og den yngre generation af danskere komme op at skændes om, (at, hvis, da, hvorvidt) det hedder begynder eller starter. Den ældre generation fortrækker det gode gamle danske ord at begynde frem for nyere engelske at starte eller ligefrem at starte op .
Men inden man hidser sig alt for meget op, skal man vide, at samme generationsopgør (foregik, skete, fandt sted, hændte) engang i middelalderen. Diskussionen handlede dengang om det gode gamle danske ord at at børje over for det hæslige tyske låneord at begynde .

Eksemplet stammer fra sprogforskeren Ebba Hjorth, ledende redaktør på værket Dansk Sproghistorie, som Det Danske Sprog - og Litteraturselskab arbejder på i øjeblikket.

- Hvis man er bekymret over den store mængde engelske indlån, skal man bare vide, at en moderne dansk normaltekst kun (indeholder, bruger, kender, får) én procent engelske låneord. Selvfølgelig kan fagtekster som for eksempel it rumme flere engelske ord, men generelt fylder engelsk ikke meget i dansk, fortæller Ebba Hjorth. Med til historien hører, at de engelske låneord i dansk stort set alle er kommet til efter år 1900, og at importen især er taget til efter 1945.

(Mens, Selvom, Fordi, På trods af) en procent af ordene i en dansk tekst kommer fra engelsk, stammer fire til otte procent fra græsk og latin, to til fire procent fra fransk og 16-17 procent er importeret fra tysk. Man kan altså roligt konstatere, at tysk fra middelalderen og frem har været hovedleverandør af nye ord til det danske sprog.

- Fra 1200 og frem til reformationen får dansk en masse ord fra nedertysk. Det er ord, som berører alle samfundsområder, og nogle af dem er navne på noget nyt, man (senere, hidtil, bagefter, dengang) ikke havde kendt. Andre erstatter de gamle nordiske ord som i eksemplet med at begynde, forklarer Ebba Hjorth.

- Efter Reformationen i 1536 (stopper, bremser, falder, fortsætter) det massive indlån fra tysk. Bare med den forskel, at det ikke længere er nedertysk, men højtysk, ordene kommer fra.

Men fra 1600- og 1700-tallet overhaler fransk tysk som leverandør af ord, og som (nævnt, altid, ovenfor, oftest) kommer den engelske påvirkning endnu senere.

Så det er ikke så mærkeligt, at danskere har relativt let ved at forstå en tysk tekst. For cirka hver sjette danske ord er i virkeligheden tysk.