Flexicurity

Vælg det af de fire ord i parentesen, der passer bedst.

Siden midten af 1990’erne har Danmark klaret sig rigtigt godt økonomisk. Arbejdsløsheden var derfor kun på 2% ved udgangen af 2008. Mange økonomer mener, at en af grundene til denne gode præstation er en særlig (forbindelse, balance, forskel, sammenligning) mellem fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet – også kaldet flexicurity.

Den gyldne flexicuritytrekant
Flexicurity er en sammentrækning af de engelske ord flexibility og security, der (mener, betyder, vil sige, udtrykker) fleksibilitet og sikkerhed. I Danmark bliver flexicurity også kaldt den "gyldne trekant", og består af:
 • Fleksible regler for at hyre og fyre medarbejdere.
 • Aktiv arbejdsmarkedspolitik.
 • Høj arbejdsløshedsunderstøttelse

 • Fleksible regler for at hyre og fyre
  Det kan (overtale, presse, påvirke, afskrække) firmaer fra at ansætte nye medarbejdere, hvis reglerne for at fyre dem igen er for (skrappe, bløde, milde, svære) skrappe eller koster firmaet for mange penge. I Danmark er der (fleksible, mange, anderledes, forskellige) regler for at hyre og fyre sine arbejdere. Så når forbrugerne køber et firmas produkter, og det er nødvendigt at hyre flere arbejdere for at følge med, kan firmaet trygt gøre det. De kan (derfor, nemlig, imidlertid, faktisk) hurtigt fyre arbejderne igen, hvis forbrugerne holder op med at købe firmaets varer. Firmaerne kan derfor hurtigt tilpasse sig, alt efter om man har brug for mange eller få medarbejdere.

  Aktiv arbejdsmarkedspolitik
  Hvis man bliver fyret, træder den aktive arbejdsmarkedspolitik i kraft. Den skal (indføre, sørge for, stå for, gennemføre) aktivering af de arbejdsløse, hjælp til jobsøgning og kurser for at komme tilbage i arbejde. I Danmark har man siden midten af 1990’erne udviklet et effektivt system, der hurtigt får den arbejdsløse tilbage i beskæftigelse. Dette giver danskere bedre sikkerhed for at kunne få et nyt arbejde, hvis de bliver fyret.

  Høj arbejdsløshedsunderstøttelse
  Ca. 70% af danskerne er forsikrede i A-kasser. Det giver dem økonomisk sikkerhed, hvis de bliver fyret. A-kasserne giver nemlig arbejdsløse penge. Det (vil sige, skyldes, betyder, udgør) at danskere er mindre bange for at miste deres job end arbejdere i andre lande. De bliver nemlig ikke kastet ud i fattigdom pga. arbejdsløshed. Derfor tør folk oftere skifte job i Danmark.

  Flexicurity sammenfattet
  Flexicurity betyder (også, desuden, derudover, altså) , at firmaer let kan hyre eller fyre deres ansatte, alt efter om de har brug for dem eller ej. Og bliver man fyret, kan man få penge at leve for, til man finder et nyt job. Og har man svært ved at finde et job, får man også hjælp til det