Adjectives

 • The adjectives - a description
 • Colours - no ending , -t ending or -e ending? - easy, no sandwich-exercises
 • God, godt, gode - easy, 5 no sandwich-exercises, 5 sandwich or not-exercises
 • Regular adjectives - no ending , -t ending or -e ending?
 • Irregular adjectives - endings
 • Al, alt or hel, helt, hele - singular
 • Al, alt, alle or hel, helt, hele - all forms
 • Adverbs

 • Hen/henne - adverbs of relative location/direction.
 • Adverbs from adjectives - a description
 • Adverb or adjective?
 • Conjunctions

 • If in Danish: Hvis or om?
 • When in Danish: Hvornår, da or når?
 • For or fordi ? - explanation or reason
 • That in Danish: At, som or det?
 • That in Danish - der or som?
 • Which in Danish - som or hvilket?
 • Difficult words and English words with multiple translations in Danish

 • Almindelig, normal or sædvanlig?
 • Bad in Danish? (-; dårlig, alvorlig, ubehagelig mm.?
 • To change in Danish - lave om, ændre, forandre, bytte, skifte or veksle? - Click here for a touch screen-version
 • Contrasting: Til gengæld, derimod, tværtimod?
 • Different in Danish - forskellig, anderledes, or anden?
 • Even in Danish: Selv, endda, ovenikøbet, ikke engang, endnu or uden så meget som?
 • Just in Danish - lige or bare?
 • Just/only in Danish - bare or kun?
 • To go 1 in Danish: Skulle, tage or gå?
 • To go 2 in Danish: Skulle, tage, or rejse?
 • Long in Danish - lang, langt, lange or længe
 • Long in Danish - Længe or lang tid
 • To make and to do in Danish, - at gøre or at lave?
 • To know in Danish, - at vide or at kende?
 • To need in Danish - behøver, er nødt til, har brug for, skal bruge, trænger til m.fl.? - Click here for touch screen-version
 • To say and to tell in Danish - at sige or at fortælle?
 • To think in Danish 1 - tænke, tro, synes or mene?
 • To think in Danish 2 - synes or mene?
 • To think in Danish 3 - tro or mene?
 • To think in Danish 4 - tro or synes?
 • Which in Danish - som or hvilket?
 • Nouns

 • The forms of the nouns and how they are used - a description
 • Nouns 0: The declension of the Danish nouns.
 • Nouns 1: The difference between general (abstract) and unknown form of the nouns - singular.
 • Nouns 2: The difference between general (abstract) and unknown form of the nouns - plural.
 • Nouns 3: The difference between known and unknown form of the nouns.
 • Nouns 4: Insert general (abstract), known and unknown form of the nouns in some old Danish jokes.
 • Prepositions

 • Prepositions 1 - For or til?
 • Prepositions 2 - Af or fra?
 • For at or til at ? - motive or purpose?
 • For at, til at or til at kunne ? - motive or purpose?
 • Pronouns

 • A list of personal, possesive and reflexive pronouns
 • The subject and object form of the personal pronouns 1 (easy)
 • The subject and object form of the personal pronouns 2 (less easy)
 • Det, den, de- or just det?
 • Det or der?
 • You - man, du or I ?
 • Man, én or sig - The pronoun for the general person: Subject, object and reflexive form
 • Hans/hendes or sin? Reflexive possesive pronouns
 • Man - ens or sin? Reflexive possesive pronouns
 • Nogen/noget, mange/meget, and flere/mere - countable or not countable?
 • Time expressions

 • Time - for how long: siden, i or without preposition
 • Time - when. Time pointers
 • Verbs

 • The forms of the verbs and how they are used - a description
 • Verbs 0: Verb endings - infinitive, present, past and present perfect.
 • Verbs 1: Present perfect or past tense.
 • Verbs 2: Present perfect - er or har?
 • Verbs 3: Passive - blive plus perfect
 • Verbs 4: Være or blive 1 - state or change?
 • Verbs 5: Være or blive 2 - passive or appearance?
 • Verbs 6: Være or blive 3 - Vil være or vil blive
 • Verbs 7: Være or blive 4 - Skal være or skal blive
 • Verbs 8: Have or 1 - state or change?
 • Verbs 9: Have or 2 - Vil have or vil få
 • Verbs 10: Have or 3 - Skal have or skal få
 • Verbs 11: Past/Past or Past/Past perfect
 • Verbs 12: Past perfect - var or havde?
 • Verbs 13: Future: present or skal/vil plus infinitive?
 • Verbs 14: Infinitive marker at (to) or not? - modalverb vs. no modal verb
 • Verbs 15: Infinitive marker at (to) or not? - modalverb vs. no modal verb and object + infinitive constructions
 • The modal verbs, their meaning and declination - a description
 • Modal verbs 0: Måtte, kunne, skulle or ville? - Click here for a touch screen-version
 • Modal verbs 1: Skulle or ville?
 • Modal verbs 2: Skulle or måtte?
 • Modal verbs 3: Måtte or kunne?
 • Modal verbs 4: Burde or skulle?
 • Passive after modal verbs 1 - Vil blive eller vil .......-s
 • Passive after modal verbs 2 - Skal blive eller skal .......-s
 • Passive after modal verbs 3 - Kan blive eller kan .......-s
 • Passive after modal verbs 4 - Må blive eller må .......-s about necessity
 • Passive after modal verbs 5 - Må blive eller må .......-s about permission/prohibition
 • Word order

 • Structure of a danish phrase - a description
 • Elements of the phrase 1 - The elements of the simple main clause
 • Elements of the phrase 2 - The elements of the inverted main clause
 • Elements of the phrase 3 - The elements of comlex phrases
 • Reported speech - at-clauses, s a v - Click her for a touch screen-version
 • Reported questions - om-clauses, s a v - Click here for a touch screen-version
 • Reported questions - hvorfor-clauses, s a v - Click here for a touch screen-version
 • Reported questions - hvornår-clauses, s a v - Click here for touch screen-version
 • Build a phrase 1 - The sequence of subject, verb and central adverb in a simple main clause (non-questions) - Click here for a touch screen-version
 • Build a phrase 2 - The sequence of subject, verb and central adverb in a simple question - Click here for a touch screen-version
 • Build a phrase 3 - The sequence of subject, verb and central adverb in a complex main clause with subordinate clause(s) - Click here for a touch screen-version
 • Build a phrase 4 - Form subordinate clauses - Click here for a touch screen-version
 • Build a phrase 5 - Form complex clauses - Click here for a touch screen-version
 • Build a phrase 6 - Subordinate clauses - hvis - Click here for a touch screen-version
 • Build a phrase 7 - : so that, so or then? (Easy) - Click here for a touch screen-version
 • Build a phrase 8 - : so that, so or then? (Less easy) - Click here for a touch screen-version
 • Build a phrase 9 - : And then or So - inversion or not? - Click here for a touch screen-version