Irregular adjectives

In Danish the adjectives decline according to the gender and number of the nouns and to the definiteness of the nouns. Regular adjectives either have no ending, end on -t or end on -e: No ending for nouns with the article en, -t ending for et nouns and -e ending for plural and for known form of noun plus adjective. See The adjectives- a description

Irregular adjectives:

1. A general rule for Danish spelling says that ending after syllable with short vowel causes doubling of the consonant: en grøn Tuborg, to grønne Tuborg.
2. Adjectives ending on -e do not take endings: Et lille(-) hus, to levende(-) øjne.
3. Adjectives ending on a stressed vowel take -t, but not -e: Et blåt øje, de blå(-) øjne.
4. Adjectives ending on -en, -el, -er loose a syllable before -e ending: en gammel so/den gam(-)le so; lækker kage/de læk(-)re kager.
5. Adjectives ending on -et do not take -t, the -e ending is written -ede: Et stribet(-) tørklæde/de stribede tørklæder
6. Adjectives ending on -t already do not take -t: en kort tid, et kort(-) liv, but to korte tog.
7. Adjectives ending on -sk do not take -t : et historisk øjeblik.


Choose the right ending in the drop down list.
- Far, du må ikke blive en mand!
- Jeg håber da, at jeg bliver rigtig .
- mennesker lugter og har sorte hår i næsen og går med tøj!
- Jeg lover, at jeg bliver et ren-vasket menneske med ny-barberet næse.