Bad in Danish

Bad in Danish? (-; – dårlig, ringe, slem, alvorlig, ubehagelig, fræk, uartig, ond. Bad has a very broad range of meanings that can’t be covered by a single word in Danish.


  • The car had bad tires. (Bilen havde dårlige dæk) = Not up to standard/dysfunctional
  • I had a bad disease. (Jeg havde en alvorlig/slem sygdom). = Severe
  • Liza was a bad girl (Liza var en uartig/fræk pige) = Naughty
  • It was a bad surprise. (Det var en ubehagelig overraskelse.) = Unpleasant
  • Click here for further explanation


    Choose the best translation of bad in the drop down list

    Peter kan ikke bære så meget, han har ryg. Han var ude for et t uheld med sin bil sidste år.