Være or blive

The danish word pair være/blive (to be/to get or to become) distinguishes between state and change:

1) jeg er træt, for jeg har sovet dårligt. (I am tired, cause I did not sleep well.)
2) Jeg bliver træt, når jeg arbejder meget. (I get tired when I am working hard.)

In the first sentence, the fatique is allready there, whereas the second sentence describes how it emerges.

3) Jeg er direktør for firmaet. (I am director of the firm.)
4) Jeg håber at blive chef for afdelingen. (I hope to become head of departement)

The first sentence describes a state while the second focuses on a change.

Please notice that the word blive has other functions as well: When stressed it means to remain: Vi bliver hjemme i aften. (We will not go out tonight.)
Blive also serves as auxiliary in passive constructions: Skraldespanden bliver tømt hver morgen. (The bin is emptied every morning)
Choose a form of være (to be) for state or blive (to get or to become) for change in the drop down menu.
1) Hvis du drikker mere whisky, du syg.
2) Jeg syg, jeg drak for meget whisky i går.

3) Penge ikke så vigtige - bare man er rask!
4) Hvis du har penge, kan du købe medicin, så du hurtigt rask.