Countable or not countable: Nogen/noget, mange/meget, and flere/mere

In English you distinguish between much and many: Much water, many bottles. Water cannot be counted whereas bottles can. In Danish the distinction goes further, besides from meget/mange (much/many) you distinguish between nogen/noget (any) and mere/flere (more).- Har vi noget mælk?
- Nej, der er ikke mere, hvor meget skal jeg købe?
- En liter!

- Har vi nogen tomater?
- Nej, der er ikke flere, hvor mange skal jeg købe?
- Køb et halvt kilo!


Tomatoes are countable, milk is not.
Please notice that noget and nogen have more meanings: Besides from any, nogen translates into anyone, someone, anybody, somebody, someone, and noget translates into some, something, anything.


Choose between meget/mange noget/nogen or mere/flere in the drop down list.
1) Hvor mennesker bor der i London?
2) Har vi hjemmearbejde til på onsdag?
3) Der er for salt i maden!
4) Du har drukket for vin, til at du kan køre bil.