That: at, som eller det?

The English word that has three different functions, which are expressed by three different words in Danish:

1) That may initiate a phrase expressing the object of verbs like to say, to reply, to think, to dream, to shout etc. :
 • He said, that he keeps his umbilical cord in a jar in the freezer.
 • (Han sagde, at han har sin navlestreng i fryseren)

 • At is often left out after utterance verbs as siger, mener, synes, tror, fortæller etc. - especially in spoken language, where the tone will indicate the meaning. But if you're in doubt then write it.

  2) That may initiate a relative clause that describes or defines an element of the main clause:
 • The jar that he keeps in his freezer gives me the creeps
 • Glasset, som han har i sin fryser, giver mig myrekryb.

 • Som may be left out if it's not the subject of the subordinate clause.

  3) That may serve as demonstrative pronoun, pointing out or referring:
 • What would happen if that jar fell into the hands of a mad genetic engineer? That could be dangerous!
 • Hvad ville der ske, hvis det glas faldt i hænderne på en gal gensplejser? Det kunne blive farligt !

 • Choose at, som eller den/det in the drop down list. Choose (at) or (som) if the word may be left out. (counts as alternative answar: at or som without parenthesis will be OK as well).
  - Der er to slags mænd, man skal holde sig fra, dem, der er gift, og dem, der ikke er.
  - det synes jeg, jeg har hørt før. Står det i den bog af Helle Helle, jeg lånte af dig?

  - Har du set, der er en, der vil bytte en kædesav, kun har været brugt en gang?
  - Ja, det er ham, der skriver, han vil have en benprotese i stedet, ikke?