B


Udtale

Øvelser

[b]
[b] over for [v] først: ordpar, sætninger, dialog
[b] over for [p] først: ordpar, sætninger, dialog1, dialog2-3
[b] i konsonantgrupper
[bj] over for [pj] først:sætninger
[bl] over for [pl] først: sætninger
[br] over for [pr]: sætninger
bs sidst eller mellem stavelser: [bs]: eksempelord, sætninger
bt, bd sidst eller mellem stavelser: [bd]: eksempelord, sætninger