D


Udtale

Øvelser

[d]
[d] over for [t] først: ordpar, sætninger, dialog1, dialog2-3
[t] før [i,e,y,ø]: eksempelord, sætninger, dialog
D udtalt hårdt [d] først i stavelser: Korte sætninger
[]
[] over for [l]: ordpar
[] sidst: eksempelord, sætninger, dialog
[] i -ede over for -et : eksempelord
[d] i konsonantgrupper
[dj] over for [tj] først: sætninger
[dr] over for [tr] først: sætninger
[dv] over for [tv]: sætninger
[] i konsonantgrupper
[l] sidst: eksempelord, sætninger
[n] sidst:eksempelord, sætninger
[s] sidst: eksempelord, sætninger
[ ] = stumt d

-ld udtales som regel [l]; -nd udtales som regel [n]: øvelse mangler