F


Udtale

Øvelser

[f]
[f] over for [v] først: ordpar, sætninger, dialog1, dialog2
[f] over for [p] først: ordpar, sætninger, dialog
[f] sidst: eksempelord, sætninger
[f] i konsonantgrupper
[fr] over for [vr] først: sætninger
[fj] først: sætninger
[fl] først: sætninger