G


Udtale

Øvelser

[g]
[g] over for [k] først: ordpar, sætninger, dialog1-2
[g] før [i,e,y,ø]: eksempelord, sætninger, dialog
Gudtalt hårdt [g] først i stavelser: Korte sætninger
[g] i konsonantgrupper
[gl] over for [kl]: sætninger
[gn] over for [kn]: sætninger
[gr] over for [kr] først: sætninger
[w] (i diftonger)
-og/-åg: eksempelord, sætninger
[j] (i diftonger)
-eg/-øg: eksempelord, sætninger
-ej/-øj med stød: eksempelord, sætninger
[] i fremmedord
[s] over for [] først: eksempelord, sætninger, dialog
[ ] = stumt g
stumt g: efter i, æ, a, y, u mangler
-ng, [] over for -nk [g]: eksempelord, sætninger,