H


Udtale

Øvelser

[h]
[h] først: ordpar, sætninger, dialog

[h] over for [ ]: ordpar
[h] over for [r ]:
ordpar, sætninger, dialog
[ ] i konsonantgrupper
h udtales ikke i grupperne hj- og hv-
falsk [h] mellem stemte lyde - det vil sige
[h], hvor der ikke skal være [h]
[h] over for falsk [h]: sætninger