J


Udtale

Øvelser

[j]
[j] først: eksempelord, sætninger
[j] i konsonantgrupper
pj/bj: [pj] over for [bj]: sætninger
tj/dj: [tj] over for [dj]: sætninger
stj: [sdj] først: sætninger
fj: [fj] først: sætninger
[]
sj: [s] over for [] først: ordpar, sætninger, dialog 
[j] (i diftonger)
-ej/-øj: eksempelord, sætninger, dialog
-ej/-øj med stød: eksempelord, sætninger