L


Udtale

Øvelser

[l]
[n] over for [l] først: ordpar, sætninger, dialog1, dialog2
[l] sidst: eksempelord, sætninger, dialog
[l] over for []: ordpar
[l] i konsonantgrupper
[fl] først: sætninger
[gl] over for [kl] først: sætninger
[bl] over for [pl] først: sætninger
[sl] først: sætninger
[sbl] først: sætninger
[l] sidst: eksempelord, sætninger