M


Udtale

Øvelser

[m]
[m] før [i,e,y,ø]: eksempelord, sætninger, dialog
[m], [n] og [] sidst: ordpar, eksempelord, sætninger
[m] i konsonantgrupper
[sm] først: sætninger
ms sidst: [ms], [ns] og [s] sidst: eksempelord, sætninger
mt sidst: [md], [nd] og [d] sidst: eksempelord, sætninger