N


Udtale

Øvelser

[n]
[n] over for [l] først: ordpar, sætninger, dialog1, dialog2
[n] før [i,e,y,ø]: eksempelord, sætninger, dialog
[]
ng: [m], [n], [] sidst: eksempelord, ordpar, sætninger
[n] og [] i konsonantgrupper
kn over for gn først: sætninger
sn først: sætninger
ng over for nk sidst: [] over for [g]: eksempelord, sætninger
ns sidst: [ms], [ns] og [s] sidst: eksempelord, sætninger
nt sidst: [md], [nd] og [d] sidst: eksempelord, sætninger
den, dn [n] sidst: eksempelord, sætninger