R


Udtale

Øvelser

[r] (først)
[r]: eksempelord, sætninger,
[h] over for [r]: ordpar, sætninger, dialog
r- først overfor -r sidst: Sætninger
[r] i konsonantgrupper (først)
br, pr: [br] over for [pr]: sætninger
dr, tr: [dr] over for [tr] først: sætninger
fr, vr: [fr] over for [vr] først: sætninger
gr, kr: [gr] over for [kr] først: sætninger
skr, spr og str = [sbr], [sdr] og [sgr]: sætninger
[] (i endelser med -r)
endelserne -e og -er: ordpar
r- først overfor -r sidst: Sætninger
[] (i diftonger)
ir, er, ær: og  eksempelord, sætninger.
ir, er, ær: , og (med stød): eksempelord, sætninger
yr, ør: , og : eksempelord, sætninger, øvedialog
yr, ør: , , og (med stød): eksempelord, sætninger,
ur, or: og : eksempelord, sætninger.
ur, or: og (med stød): eksempelord, sætninger.
[] (efter a) r udtales ikke efter a, men a´et udtales åbent []
[å] (efter å) r udtales ikke efter å, men å´et udtales åbent [å]