T


Udtale

Øvelser

[t]
t over for d først: ordpar, sætninger, dialog1, dialog2-3
t før i, e, y, ø: eksempelord, sætninger, dialog
[d]
t sidst: eksempelord, sætninger
[t] i konsonantgrupper
tj over for dj: sætninger
tr over for dr først: sætninger
tv over for dv: sætninger
[d] i konsonantgrupper
st = [sd] først: sætninger, dialog
stj = [sdj] først: sætninger
str = [sdr] først: sætninger
ts = [ds] sidst eller mellem stavelser: eksempelord, sætninger, øvedialog
kt = [gd] sidst: eksempelord, sætninger
nt, mt, ngt: [md], [nd] og [d] sidst: eksempelord, sætninger
pt = [bd] sidst eller mellem stavelser: eksempelord, sætninger
st = [sd] sidst: eksempelord, sætninger
[]
endelsen et [] eksempelord, -ede over for -et :
endelsen det [] eksempelord, sætninger