Korte vokaler

  Urundede
fortungevokaler
Rundede fortungevokaler Rundede bagtungevokaler
Film: [iyuyi]1 [i]
film
eksempler 7 [y]
film
eksempler 11 [u]
film
eksempler
  2 [e]
film
eksempler 8 [ø]
film
eksempler 12 [o]
film
eksempler
Film: [æöåöæ] 3 [æ]
film
eksempler 9 [ö]
film
eksempler 13 [å]
film
eksempler
Film:[aåa] 4 [a]
film
eksempler 10 []
film
eksempler 14 [å]
film
eksempler
  5 [a]
film
eksempler     15 []
film
eksempler
  6 []
film
eksempler