Diftongerne , og


Mundgymnastik: -film, -film, -film

udtale , skrift ør

hørte
kørte
førte
førlighed
skørhed
kørsel
mørbanke