Diftongerne og

Mundgymnastik: -film, -filmudtale , skrift or

sorte
ordbog
morder
nordlig
Nordjylland
skjorte
fjorten
storby
torden
lortejob