Diftongerne [iw], [ew] og [æw]Mundgymnastik: [iw]-film, [ew]-film, w]-film.

udtale: [æw], skrift: ev

evner
levne
levned

udtale: [æw], skrift: æv

hævde
hævne sig
jævne
stævne
nævne
æv bæv!
snævre