Diftongerne , og (med stød)

Mundgymnastik: -film, -film og -film

Om stød

Skrift: ir, udtale:

Skrift: er, udtale:

Skrift: ær, udtale:

1. Giver' du mig ikke lige et stykke papir'?
2. Det er svær't at lade vær'e med at spise chokolade.
3. Hvad sker' der i weeken'den?
4. Er der mere gær' i køleska'bet?
5. Jeg bli'ver hjemme i aften.
6. Hær'en er en de'l af det danske militær'.
7. Når det sner', har DSB' besvær' med at få togene afsted til tid'en.
8. Kan du spille klaver'?
9. Der er fler'e og fler'e danskere, der køber brugte bi'ler.
10. Den blinde passager' var nær' blevet opda'get af matro'sen.
11. Hun står' og ser' på sin man'ds gevær'.
12. Der er mange turister i by'en, især' svenskere.
13. Det bliver mer'e og mer'e svær't at nå' det hele.
14. Vi kan måske finde fler'e svampe længere inde i skov'en.
15. Det er en sær' fornemm'else at være vægtlø's, sagde Armstrong.