Diftongerne og (med stød)

Mundgymnastik: -film og -film

Skrift: ur, udtale:

Skrift: or, udtale:

Om stød

1. Vi gik tur' i en stor' park i New York.
2. Han står' bare og glor' ud' i luften hele tid'en.
3. Hvis tur' er det?
4. Kur't synes, det er sur't at hedde Kur't.
5. Jeg har ikke spor' lyst til at dække bor'd.
6. Har jeg allerede spur'gt dig om det?
7. Det er noget lor't! Jeg når' aldrig at blive færdig med den' opgave.
8. Lige mine or'd!
9. Skal I ud' at sejle på fjo'rden?
10. Er du interesse'ret i arkitektur'?
11. Har du ur' på'?
12. Når jeg kommer hjem', vil jeg ha've en stor' øl!
13. Der blev begå'et et nyt mor'd i Vanløse i nat.
14. Bor' du på en går'd?
15. Por'ten gik op!