Diftongerne [iw´], [ew´] og [æw´]

Mundgymnastik: [iw´]-film, [ew´]-film, w´]-film.

Om stød

udtale: [æw´], skrift: æv

blæver
tæv
skæv
ævl