Diftongerne [iw´], [ew´] og [æw´]

Skrift: iv, udtale [iw´]

Skrift: ev, udtale [ew´]

Skrift: ev/æv, udtale [æw´]

Mundgymnastik: [iw´]-film, [ew´]-film, w´]-film.

Om stød

1. Skriv' lige dit nav'n her'.
2. Elev'erne arbej'der meget effektiv't.
3. Hun var stiv' af skræk.
4. De hev' efter ve'jret.
5. Morten fik tæv' i skolegår'den.
6. Der var liv' og glade dage.
7. Er han ikke lidt aggressiv'?
8. Billedet hænger altså skæv't!
9. Hun blev' så glad for gaven!
10. Det kneb' lidt med at komme til tid'en.
11. Hun er et meget aktiv't menneske.
12. Er det et adjektiv' eller et substantiv'?
13. Det er noget værre æv'l!
14. Hvor' har du lagt brødkniv'en?
15. Siv' har al'tid' noget positiv't at sige om andre.