Diftongerne [aw´] (efter [r]) og [w´]

Mundgymnastik: [aw´]-film, [w´]-film.

Skrift: rev/ræv, udtale: [raw´]

Skrift: av/ag/ab, udtale: [w´]

Om stød

1. Hvor' er det brev', jeg skrev' til Mari'e?
2. Der lød' et brag' ude i køkkenet!
3. Hun hedder Rav'n til efternav'n.
4. Har du trav'lt?
5. Kræv' noget mere i løn'!
6. Av'! Den var var'm!
7. Hun drev' sin egen forretning i mange år'.
8. Jeg rev' mig på et søm'.
9. Hvorfor greb' du ikke bol'den?
10. Det er ikke noget krav'!
11. Han sad' tav's og lyttede til de andre.
12. De har tjent formuer på deres svineav'l.
13. Poul blev lagt i fami'liegrav'en.
14. Han er snu' som en ræv'.
15. Hvad er spejderhag'l for noget?