Fortungevokalen [y] over for bagtungevokalen [u]

Mundgymnastikfilm: [i] [y] [u] [u] [y] [i]

Film: [y] [u]

15. Hun var den type, der kunne finde på at byde de grønne bude på kaffe.
16. Der står kla´rt og tydeliget, at du kan bytte du´gen inden en en uge.
17. Han deler dyne med en lyshåret dulle.
18. Jeg nyder at ryge en go´d, håndrullet, cuba´nsk cigar´.
19. Der burde være et kursus, hvor man kunne lære at lyve.
20. Dundyner er selvfølgelig fyl´dt med du´n!
21. Den gule pude skal stå yd´erst.
22. Hun blev hel´t hyster´isk, fordi Ul´rik cyklede uden cykelhjelm.
23. Luk lige vindu´et! Ellers bliver her ful´dt af myg på to´ minutter.
24. Pludselig løb mu´sen ud i ly´set.
25. Kommunen burde kunne finde hundrede tusind til et nyt lyskryds!
26. Musvitten er da ikke nogen særlig sky´ fu´gl!
27. Mod syd kunne man endnu høre lyd´en af skud.