Fortungevokalen [ø] over for bagtungevokalen [å]

Mundgymnastikfilm: [æ] [ø] [å] [å] [ø] [æ]

Film: [ø] [å]

1. Jeg så' en sød' sommerkjole, som jeg måske vil købe.
2. Mon vi møder hende på vejen?
3. Jeg har lyst til at undersø'ge sa'gen.
4. Vi må finde en ny' måde at holde møder på'.
5. I Østen er der ikke så mange, der spiser ost.
6. Det var Søs, der åbnede mødet.
7. Hvor' har du købt bo'gen henne?
8. Kan man bunde i sø'en?
9. Mine bukser er fuldstæn'dig gennemblø'dte.
10. Må løven godt gå uden for bu'ret, far?
11. Åge, det er ordkløveri det der'!
12. Mine unger er vist lidt yngre end dine.
13. Jeg har fået en bøde på syttenhundrede kroner.
14. Han ønskede sig al'tid' undertøj til sin fødselsda'g.