P [p] over for B [b]


På dansk er [p] pustet og [b] uden pust . Begge lydene er ustemte.

[a] passe basse

pasta basta

pande bande

Palle balde[] pakke bakke

planke blanke[] parre bare
[j] pejle bejle

pleje blege[y] pyt! byt[y'] paraply' bly'
py'en by'en