P [p] over for B [b]


På dansk er [p] pustet og [b] uden pust . Begge lydene er ustemte.

[yy] pyh! byge[ø] pølle bølle
[øø] pøse bøse[u] puttet buttet

pudser busser

pus bus

prut brudt[uu] pude bude[o'] pro' bro'[oo] pore bore

pode boede

pote Bodil[åå] porre båre

porto borte