[p] over for [b]


På dansk er [p] pustet og [b] uden pust . Begge lydene er ustemte.

16. Jeg plejer at gå ned' og beta'le mine regninger på posthu'set i pausen.
17. Pe'ter bruger de fle'ste af sine penge på bø'ger.
18. Begge mine brødre er i puberte'ten.
19. Har du bestil't en pladsbillet?
20. Må jeg be'de om dit perso'nnumm'er?
21. Hvorfor tager' du ikke bare et par piller, så hovedpinen forsvin'der?
22. Han påstår', at han er blevet budt på te' på Ama'lienbor'g.
23. Har du bestem't dig for, hvad for et parti', du vil stemme på'?
24. Det er et meget perso'nligt spørgsmå'l, Ben't!
25. Hvad er forskell'en mellem poesi' og prosa?
26. Føles det tjekket at sidde på business i DSB' med en bærbar' computer?
27. Pudser nabo'erne e'gentlig aldrig deres vindu'er?
28. Puha! Her lugter bræn'dt!
29. Skal man beta'le for en plastikpose?!
30. Hvad kan du bedst li'de: pærer eller bana'ner?
31. Har du nogensinde se't de berøm'te pyramider i Egypten?