[t] over for [d]

Film: [ts] over for [d]


T udtales med et lille [s] efter. [ts] og [d] er begge ustemte 


træne dræne
[a'] ta'g da'g
[a] tante Dante

taske daske

tan'd Dan'
[] tam' dam'

trak drak
[j] tegne degne
[w] tav's dav's!
[y] tyst dyst
[y'] ty'r dy'r
[yy] type dybe
[ø] tyn'd dyn'd
[ö] ' dø'
w] tøv' døv'
[öö] tøset døset
[ö] tøm' døm'