[t] over for [d]

Film: [ts] over for [d]


T udtales med et lille [s] efter. [ts] og [d] er begge ustemte 

[u] toupe're dupe're

tusch dus
[uu] tue due
[o'] tro' dro'g
[oo] Tora Dora
[å] torsk dorsk
[åw] tov dog
[] tom' dom'