[k] over for [g] først

[k] er pustet, [g] er uden pust. [k] er altid og [g] som regel ustemt.

Film: [k] [g]
kassen gassen

klat glat
kerne gerne
[] kaffe gaffel

kradse grassat
[] krave grave
[yy] kyse gyse
[ø] kløgtig gløgg
[øø] Køge gøge
[ø'] ' gø'
[u] kutter gutter

kul'd guld
[uu] kugle gule
[u'] kru's gru's
[o'] ko' go'd