[k] over for [g] først

[k] er pustet, [g] er uden pust. [k] er altid og [g] som regel ustemt.

Film: [k] [g]
klo' glo'

kro' gro'
[oo] klode gloede
[å] kunder Gunn'er

knopper gnubber
[å'] kå'r gå'r
[] kok gok

kol'd gol'd